top of page

SIRKKA-LIISA KAAKINEN-PILCH

Viulu, barokkiviulu ja viola d`amore / violin, baroque violin and viola d`amore

Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch on harvinaisen monipuolinen viulisti. Hän soittaa musiikkia kaikilta aikakausilta, mutta hänen ohjelmistonsa on painottunut 1600–1800 –luvuille. Hän soittaa lisäksi alttoviulua ja viola d’amorea sekä toimii konserttimestarina ja tässä tehtävässä myös orkesterin johtajana.

Sibelius-Akatemian opintojen jälkeen (Yoshiko Arai, Jouko Heikkilä, Kaija Saarikettu) Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch on opiskellut mm. Ana Chumachenkon johdolla, sekä barokkiviulua opettajinaan mm. Monica Hugget ja Lucy van Dael.

Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch on toiminut mm. näissä yhtyeissä: Avanti!, Suomalainen Barokkiorkesteri, Helsingin Barokkiorkesteri, Battalia, 18. Vuosisadan Orkesteri (Frans Brüggen), La Petite Bande (Sigiswald Kuijken), Amsterdamin Barokkiorkesteri (Ton Koopman), Concerto Copenhagen (Lars-Ulrik Mortensen) Orchestre des Champs-Elysëes (Philippe Herreweghe), Concerto Palatino (renessanssin ja varhaisbarokin vaskisoitinyhtye, Bruce Dickie, Charles Toet). Hän on myös toiminut yli kymmenen vuoden ajan Collegium Vocale - yhtyeen konserttimestarina (Philippe Herreweghe).

Nykyään hän on kysytty konserttimestari lähes kaikissa vanhan musiikin nimekkäissä orkestereissa sekä eri kaupunginorkestereissa, joiden kanssa esittää ohjelmistoa barokin ja klassismin ajalta. Soolo-ohjelmistosta on mainittava Biberin 16 Mysteerisonaattia, Bachin soolosonaatit ja –partitat sekä 1500- ja 1600-lukujen sooloviuluteokset.

Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch on toiminut kamarimusiikin professorina Stavangerissa, Norjassa, sekä vanhan musiikin professorina Tanskan Kuninkaallisessa konservatoriossa ja Bremenin Taideakatemiassa. Tällä hetkellä Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch toimii vanhan musiikin professorina Krakovan Musiikkiakatemiassa, sekä viulunsoiton lehtorina Tampereen Ammattikorkeakoulussa ja Sibelius-Akatemiassa. Hän on toiminut Euroopan Unionin Barokkiorkesterin kouluttajana sekä opettaa lukuisilla mestarikursseilla. 

Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch on soittanut konserttimestarina ja yhtyeen jäsenenä kymmenillä vanhan musiikin yhtyeiden levyillä edellä mainittujen yhtyeiden ja kapellimestareiden kanssa. Syksyllä 2013 Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch julkaisi Ondine-levymerkillä J. S. Bachin Sonaatit ja Partitat sooloviululle, sekä Ch. Graupnerin

orkesterisarjoja Suomalaisen Barokkiorkesterin johtajana ja viola d’amore -solistina. Vuonna 2014 julkaistiin myös levyllinen Ch. Graupnerin triosonaatteja (viola d'amore) sekä tuplalevy, joka sisältää H. I. F. Biberin Mysteerisonaatit. Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch ja Tuija Hakkila ovat levyttäneet yhdessä Thomas Byströmin Sonaatit. Viimeisimpänä julkaisuna mainittakoon Christoph Graupnerin Loppiaiskantaatteja sisältävä levy, jolla Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch johtaa Kircheimer Bach Consortia viulua ja viola d'amorea soittaen (joulukuu 2017). Huhtikuussa 2018 julkaistiin Ondine-levymerkillä Johannes Brahmsin Viulusonaatit sisältävä levy, jolla Tuija Hakkila ja Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch soittavat alkuperäissoittimin. Kaikki nämä levytykset ovat saaneet laajaa kansainvälistä huomiota ja loistavia arvosteluja.

Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch soittaa Suomen Kulttuurirahaston omistamalla barokkiviululla, jonka on Bresciassa vuonna 1691 rakentanut Giovanni Battista Rogeri.


Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch is an exceptionally versatile violinist. She plays music from all ages, but her focus is mostly on the repertoire of 1600-1800s. She also plays viola and viola d'amore and acts as a concertmaster and a leader. 

 

Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch has worked, among others, in these ensembles: Avanti!, Finnish Baroque Orchestra, Helsinki Baroque Orchestra, Battalia, 18th Century Orchestra (Frans Brüggen), La Petite Bande (Sigiswald Kuijken), Amsterdam Baroque Orchestra (Ton Koopman), Concerto Copenhagen (Lars-Ulrik Mortensen) Orchestre des Champs Elysees (Philippe Herreweghe). She has also been acting as a leader of Collegium Vocale (Philippe Herreweghe) for over ten years.

 

Today, she is working as a leader for orchestras of early music all over in Europe and is also conducting various philharmonic orchestras, with whom she performs repertoire mostly from baroque and classical eras. Her solo repertoire includes Biber's 16 Mystery Sonatas, J.S.Bach's works for violin solo, and a large amount of repertoire for solo violin from 16th and 17th centuries. 

 

Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch has served as Professor of Chamber Music in Stavanger, Norway, as well as a Professor of Early Music at the Royal Conservatory of Denmark and the Bremen Art Academy. At present Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch is working as Visiting Professor of Early Music at the Kraków Music Academy and a lecturer of violin at Tampere University of Applied Sciences. For 2020-2021 she is also serving as an international visitor at the Department of Early Music at Sibelius Academy in Helsinki, where she also currently works as senior lecturer of violin. She has also been working at the European Union Baroque Orchestra and teaches on numerous master classes.

 

Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch’s discoraphy includes J. S. Bach's Sonatas and Partitas for solo violin, H.I.F.Biber’s Mystery Sonatas with Battalia-ensemble and Ch. Graupner's orchestral series as conductor of the Finnish Baroque Orchestra playing viola d'amore. In 2014, she released an album of Ch. Graupner's triosonates (viola d'amore). Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch and Tuija Hakkila have recorded together the Sonatas by Thomas Byström. One of her most recent releases includes Christoph Graupner's Epiphany Cantatas, where Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch is leading the Kircheimer Bach Consort playing violin and viola d’amore (December 2017). In April 2018, a record with the Ondine record label Johannes Brahms' Violin Sonatas was released, with Tuija Hakkila and Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch playing on period instruments. SIRKKA-LIISA KAAKINEN-PILCH
bottom of page