top of page

ULI KONTU-KORHONEN

Sopraano, organetto, dulcimer, äänimalja / soprano, organetto, dulcimer, voice bowl

Suomalainen sopraano Uli Kontu-Korhonen valmistui musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta Helsingistä.

Vanhaa musiikkia Kontu-Korhonen on opiskellut mestarikursseilla opettajinaan mm. Evelyn Tubb, Michael Fields, Stephen Stubbs, Suzie LeBlanc sekä The Hilliard Ensemblen laulajat.


Uli Kontu-Korhosella on kuulaan kirkas sopraano, mikä helisee enkelimäisiin korkeuksiin säilyttäen aina kauniin värinsä. Hän on voimakas tulkitsija, joka laulaessaan kertoo tarinaa avoimesti yleisön kanssa kommunikoiden.


Kontu-Korhosen soololevy "Praemia lucis Valon lahja" ilmestyi toukokuussa v. 2008 Alba records- levy-yhtiölle ja se sisältää Hildegard von Bingenin lauluja sekä vanhoja suomenkielisiä virsiä sekä kansanlauluja. Soolo-ohjelmassaan Uli soittaa laulamisensa lisäksi keskiaikaisia instrumentteja; dulcimer, sinfonia, portatiivinen urku ja 5-kielinen kantele.

Uli Kontu-Korhonen on laulanut v.1997 lähtien keskiaikaisen musiikin yhtye Oliphantin solistina. Yhtyeen ohjelmisto kattaa musiikkia 1100-luvun monodiasta moniääniseen ars novaan asti. Oliphant on tuonut runsaasti julki ennestään tuntematonta truveerimusiikkia. Yhtyeen levyt "Joie fine"-chansons pieuses-lauluja 2006, Gace Brulén musiikkia sisältävä levy 2004 sekä "Lauluja Ristiretkiltä" 2000 ovat herättäneet ihastusta niin yleisössä kuin arvostelijoissakin improvisatorisella ja värikkäällä musisoinnillaan. Vuosien 2008-2009 aikana Oliphant perehtyi saksalaiseen keskiaikaiseen musiikkiin sekä valmisti ohjelmasta HERZ, PRICH! – SYDÄN, MURRU! -konsertti- ja levykokonaisuuden. Levy ilmestyi maaliskuussa 2010.


Omien soolokonserttiensa lisäksi Uli Kontu-Korhonen on ollut toteuttamassa keskiaikaista liturgista draamaa, Ludus Danielis, sekä Hildegard Bingeniläisen Ordo Virtutum-näytelmää. Kontu-Korhonen on toiminut muusikkona useissa teatteri- ja tanssiproduktioissa, joissa keskiaikainen musiikki on ollut keskeisessä asemassa. Keskiajan, renessanssin ja barokkimusiikin esittämisen lisäksi Kontu-Korhonen on laulanut myös jazz- ja kansanmuusikoiden kanssa sekä esittänyt uutta musiikkia. Erilaiset poikkitaiteelliset produktiot ovatkin oleellinen osa Uli Kontu-Korhosen taiteilijapersoonaa. Kotimaansa lisäksi hän on konsertoinut useissa Euroopan maissa sekä tehnyt radionauhoituksia.

Uli Kontu-Korhonen opettaa vanhaa musiikkia Turun musiikkiakatemiassa.


Suomen kulttuurirahasto on myöntänyt Kontu-Korhoselle vuoden apurahan 2005 sekä kolmen vuoden apurahan taiteelliseen työskentelyyn vuosina 2006-2009.


Finnish soprano Uli Kontu-Korhonen graduated with a master's degree in music from the Sibelius Academy in Helsinki. Kontu-Korhonen has studied old music in master classes with teachers such as Evelyn Tubb, Michael Fields, Stephen Stubbs, Suzie LeBlanc, and the singers of The Hilliard Ensemble.


Uli Kontu-Korhonen has a crystal clear soprano, which rings to angelic heights, always maintaining its beautiful color. She is a powerful interpreter who tells a story openly communicating with the audience.


Kontu-Korhonen's solo album "Praemia Lucis Valo laja" was released in May 2008 on the Alba Records label and it contains Hildegard von Bingen's songs as well as old Finnish hymns and folk songs. In her solo program, in addition to singing, Uli plays medieval instruments; dulcimer, symphony, portable organ, and 5-string kantele.


Uli Kontu-Korhonen has been singing since 1997 as the soloist of the medieval music band Oliphant. The group's repertoire covers music from 12th-century monodia to polyphonic ars nova. Oliphant has brought out a lot of previously unknown music. The group's albums "Joie fine"-chansons pieces-songs 2006, Gace Brulé's music album 2004, and "Lauluja Ristiretkiltä" 2000 have aroused the admiration of both the audience and the critics with their improvisational and colorful music. During the years 2008-2009, Oliphant familiarized himself with German medieval music and produced the program HERZ, PRICH! – HEART, BREAK! -concert and album set. The album was released in March 2010.


In addition to her solo concerts, Uli Kontu-Korhonen has been performing a medieval liturgical drama, Ludus Danielis, as well as Hildegard Bingeniläinen's play Ordo Virtutum. Kontu-Korhonen has worked as a musician in several theater and dance productions, where medieval music has played a central role. In addition to performing medieval, renaissance, and baroque music, Kontu-Korhonen has also sung with jazz and folk musicians and performed new music. Various cross-art productions are an essential part of Uli Kontu-Korhonen's artistic personality. In addition to her home country, she has given concerts in several European countries and made radio recordings.


Uli Kontu-Korhonen teaches early music at the Turku Academy of Music.

The Finnish Culture Fund has awarded Kontu-Korhonen a one-year grant for 2005 and a three-year grant for artistic work in 2006-2009.ULI KONTU-KORHONEN
bottom of page