top of page

TIMO VUENTO

Näyttelijä ja esiintymisvalmennus / Actor and workshop of performing skills

Timo Vuento on tällä hetkellä näyttelijänkiinnityksellä Rovaniemen teatterissa. Aiemmin hän on työskennellyt Hämeenlinnan- ja Rauman Kaupunginteattereissa sekä mm. Tanssiteatteri Raatikossa, tanssiryhmä Status Ferissä, Meri-Oulun kesäteatterissa ja Törnävän kesäteatterissa sekä erilaisissa rooleissa ja tehtävissä tv- ja elokuva-alalla. Ohjaajana hän on toiminut Kaivolan kesäteatterissa vuosina 2009-2012 (Saranat ja sardiinit [Michael Frayn], Tääl tänäp tähthousu [Heli Laaksonen], Saun [Laaksonen-Rahman].)

Mieleenpainuvimpia töitä ovat olleet esimerkiksi Stravinskyn Sotilaan Tarinan eri produktiot. Timo dramatisoi Ramuzin tekstin Nurmeksen Kesäkonsertteihin 2015 Stravinskyn lyhennettyyn trioversioon sopivaksi. Timon viimeisimpiä roolitöitä ovat olleet

mm. Jarin rooli Jari Tervon kirjan pohjalta dramatisoidussa ja Kari Väänäsen ohjaamassa näytelmässä Esikoinen, sekä Frankin rooli Frank McCourtin kirjaan pohjautuvassa musiikkinäytelmässä Seitsemännen portaan enkeli.

Timo Vuento on opiskellut teatteria Helsingin ammattikorkeakoulussa, Stadiassa vuosina 2000-2004 valmistuen teatteri-ilmaisun ohjaajaksi. Opiskeluihin kuului kahden vuoden pakollisten opintojen aikana laaja-alaisesti pedagogisia-, dramaturgisia-, ohjaajan-, soveltavan teatterin-, tanssin- ja näyttelijän opintoja. Koulutuksessaan hän erikoistui näyttelijäntyöhön. Lisäksi Timo on opiskellut laulua ja kitaransoittoa.

Näyttelijätyönsä lisäksi Timo on opettanut teatteri-ilmaisua mm. kansalaisopistoissa, nuorisoteattereissa ja erilaisissa projekteissa niin vanhuksille, aikuisille kuin lapsille sekä pitänyt vuorovaikutus- ja esiintymisvalmennuskoulutusta mm. Lapin Kamariorkesterille.

Syrjähyppynä teatterialalta Timo opiskeli lähihoitajaksi vuosina 2010-2012 ja työskenteli sairaankuljettajana reilun vuoden. 


Timo Vuento is currently engaged as an actor at the Rovaniemi Theater. Previously, he has worked at the Hämeenlinna and Rauma City Theaters, Dance theater in Raatiko, dance group in Status Fer, Meri-Oulu and Törnävä summer theaters, as well as various roles and tasks in the TV and film industry. He worked as a director at the Kaivola summer theater from 2009-2012 (Hinges and sardines [Michael Frayn], Tääl tänp stähthousu [Heli Laaksonen], Sauna [Laaksonen-Rahman].)

The most memorable works have been, for example, the various productions of Stravinsky's Soldier's Tale. Timo dramatized Ramuz's text for Nurmes Summer Concerts 2015 to fit Stravinsky's shortened trio version. Timo's most recent roles have included the role of Jari in the dramatized play Esikoinen based on the book by Jari Tervo and directed by Kari Väänänen, and the role of Frank in the musical play Angel on the Seventh Step based on the book by Frank McCourt.

Timo Vuento studied theater in 2000-2004 at the Helsinki University of Applied Sciences, Stadia, graduating as a theater expression director. The two years of compulsory studies included a wide range of pedagogical, dramaturgical, directing, applied theatre, dance, and acting studies. In his education, he specialized in acting. In addition, Timo has studied singing and playing the guitar.

In addition to his acting work, Timo has taught theater expression e.g. in civic colleges, youth theaters, and various projects for the elderly, adults, and children, and held interaction and performance coaching training, e.g. For the Chamber Orchestra of Lapland.

As a sidekick from the theater industry, Timo studied to become a nurse from 2010-2012 and worked as an ambulance driver for a good year.


TIMO VUENTO
bottom of page