top of page

ILONA KORHONEN

Runolaulu / Runo singing

Ilona Korhonen on kansanmusiikille sisuksiaan myöten antautunut monipuolinen muusikko, joka työskentelee kaikenlaisen, lähinnä lauletun musiikin parissa.

Hänelle ovat tuttuja monenlaiset muusikon työt: säveltäjän, yhtyemuusikon, tuottajan, laulajan, opettajan, tutkijan ja asiantuntijan tehtävät.

Ennen kansanmusiikin pariin täysin hakeutumistaan Ilona Korhonen opiskeli Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen osastolla yläkoulun ja lukion musiikinopettajaksi sekä suoritti runsaasti kuoronjohdon ja pedagogiikan opintoja. Vuonna 1997 hänet valittiin kansanmusiikin osaston opiskelijaksi ja musiikin maisteriksi hän valmistui vuonna 2003.

Hänen kesällä 2012 kiittäen hyväksytyllä arvosanalla valmistunut taiteellinen tohtorin tutkintonsa käsitteli inkeriläistä runolaulua, pääasiassa soolorunolaulua. Tutkinnon muusana ja keskushenkilönä oli inkeriläisistä runolaulajista kuuluisin, Larin Paraske (1834-1904). Tutkinnon otsikko, Tulin kuin tulikipuna – Larin Parasken runolauluopissa, kuvasi hyvin Korhosen matkaa runolaulun ytimeen, Parasken runolaulajuuden opastamana. Runolaulu onkin Korhosen vahvinta osaamisaluetta. Tohtorin tutkintoonsa kuuluva kirjallinen osuus oli kolmiosainen, joista tärkein oli Korhosen omista, uusista kalevalamittaisista runoista koostuva runokirja, Kulje mulle yön valona.

Toinen Ilona Korhosen paljon tutkima aihe on polyfonia ja kuorolaulu kaikissa muodoissaan. Osana tohtorin tutkintoaan hän sävelsi ja esitti oman enseblensä kanssa tunninmittaisen, inkeriläistä polyfoniaa lähtökohtanaan käyttävän naiskuoroteoksen Tarkka pää, tania mieli. Tälle suurelle työlle pohjaa antoi monipuolinen kuoromusiikin tuntemus pitkän kuorolauluharrastuksen sekä kuoronjohtajan ja kuorosäveltäjän töiden pohjalta. Korhonen toimii Vantaan kamarikuoron taiteellisena johtajana ja hän paitsi säveltää paljon musiikkia perinteiselle kamarikuoromuodolle, myös on myös solminut tärkeitä kontakteja kuoroväkeen. Hänen kontaktinsa kaikenlaisen lauletun musiikin esittäjiin genrestä riippumatta ovat luoneet paljon yhteistyöhankkeita sekä kannustaneet laulajia Korhosen sävellysten tilaamiseen.

Ilona Korhonen opettaa Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osastolla kansanmusiikin teoriaa, tarkemmin transkriptiota. Tähän osa-alueeseen hän on perehtynyt pitkään; jo vuonna 2003 alkanut Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran runolaulun tutkimus- ja nuotintamishanke, jossa Korhonen nuotinsi kaikki äänitearkiston ns. A-nauhojen runolauluäänitteet, on kouluttanut häntä perehtymään analyyttisesti kansanmusiikin  nuotintamiseen sekä nuotinkirjoitukseen tietokoneavusteisesti. Hän on pyrkinyt aktiivisesti kehittämään paitsi yleisiä transkriptiokäytänteitä, myös maamme kansanmusiikin nuotitamiskulttuuria. Tässä työssä myös suhteet kansanmusiikin ja folkloristiikan tutkijoihin ovat muodostuneet tärkeiksi ja läheisiksi.

Lokakuussa 2012 Ilona Korhoselle myönnettiin Suomen kalevalaisten naisten vuotuinen, taitavalle sanankäyttäjälle jaettava Larin Paraske -palkinto.

Tällä hetkellä Korhonen työskentelee freelancemuusikkona, pääasiassa solistina, kuorojen parissa sekä omien sävellystensä ja omille yhtyeillensä säveltämänsä singer-songwriter -materiaalin parissa. Lisäksi hän keikkailee paitsi Suomessa, myös eri puolilla Eurooppaa, tällä hetkellä eniten soolorunolaulajan roolissa.

Vuoden 2022 alusta Ilona Korhonen nauttii valtion viisivuotista taiteilijaprofessuuriapurahaa ja saa käyttää taiteilijaprofessorin arvonimeä.


Ilona Korhonen is a female musician, dedicated to the bone to folk music, and involved in all kinds of music, mostly vocal.Korhonen is familiar with many aspects of a musician’s work: composing, ensemble playing, producing, singing, teaching, researching and working as a consult.

Before turning completely to folk music, Ilona Korhonen studied at the Sibelius Academy Department of Music Education to become a secondary school and upper secondary school music teacher and took plenty of studies in choir conducting and pedagogy. In 2007, she was accepted to study at the Department of Folk Music, and she became Master of Music in 2003.The subject of Korhonen’s doctoral dissertation, accepted with honours in the summer 2012, was Ingrian runo-singing, focusing on solo runo-singing. The muse and central character of the dissertation was the most famous Ingrian runo-singer, Larin Paraske (1834–1904). The title of the dissertation, “Tulin kuin tulikipuna – Larin Parasken runolauluopissa” (“I Came Like a Spark Of Fire – Learning Runo-Singing with Larin Paraske”), is an apt description of Korhonen’s journey to the heart of runo-singing, guided by Larin Paraske. Runo-singing is, in fact, Korhonen’s strongest suit. The written work of the dissertation consisted of three parts, the most important of which was a poem collection “Kulje mulle yön valona” with poems written in the Kalevala metre by Korhonen herself.

Another field Korhonen has studied extensively is polyphony and choir singing in its many forms. As a part of her doctoral dissertation, she composed and performed an hour-long female choir piece based on Ingrian polyphony, “Tarkka pää, tania mieli”, with her own ensemble. The basis of this great task was Korhonen’s diverse knowledge of choir music obtained through her choir singing hobby and work as a choir conductor and choral composer. Korhonen worked as the artistic director of Vantaan kamarikuoro for 13 years, composing plenty of music for traditional chamber choir, as well as forming important contacts in the choir community. Contacts with vocal music performers of all kinds across the genres have led to many collaborations and have encouraged singers to commission compositions from Korhonen.

ilona korhonen ensemble

Korhonen teaches folk music theory, specifically transcription, at the Sibelius Academy Department of Folk Music. She has spent a long time familiarizing herself with this kind of work; she has participated the Finnish Literature Society’s music transcription project already since 2003 by transcribing all runo-singing samples in the Society’s so-called “A-nauhat” record archive. This has taught her to analyse the process of folk music transcription and computer assisted notation. She has actively advanced general transcription practices as well as the Finnish conventions of folk music transcription. In this project, she has developed important and close connections with folk music and folklore researchers.

In October 2012, Ilona Korhonen received the annual Larin Paraske Award, given out by The Kalevala Women’s Association to a skilled wordsmith. In July 2014 she won national folk music ”Konsta Jylhä -competition”, in traditional competition in Kaustinen.

At the moment, Korhonen is working on her compositions for female choir and composing singer/songwriter material for her ensembles, funded by the National Council for Music’s one year artist grant. She also gives concerts in Finland as well as all over Europe, performing at the moment mostly as a runo-singing soloist.

ILONA KORHONEN
bottom of page