top of page

LAURI ANGERVO

Sello ja Alexander-tekniikka / Cello and Alexander-technique

Lauri Angervo aloitti sellonsoiton 8-vuotiaana Länsi-Helsingin musiikkiopistossa Kari Lindstedtin johdolla. Vuodesta 1987 hänen opettajinaan ovat toimineet professorit Arto Noras, Josef Schwaab sekä Alexander Baillie. Angervo on opiskellut Sibelius-Akatemian lisäksi Berliinissä Hochschule für Musik Hanns Eislerissa sekä Hochschule für Künstessä Bremenissä. Hänen muusikon uransa suunnannäyttäjiä ovat olleet mm. Amadeus-kvartetti, Ari Angervo, Robert Cohen, Frans Helmersson, Janne Saksala, György Sebök ja Mstislav Rostropovits .

Lauri Angervo on toiminut Lapin Kamariorkesterin soolosellistinä vuodesta 2004. Vuodeksi 2011 hänet kutsuttiin työskentelemään Berliiniin Konzerthaus Orchestran sellistiksi. Angervo on konsertoinut lukuisissa Euroopan maissa, Japanissa ja Kiinassa niin kamarimuusikkona kuin orkesterin solistina. Kotimaassa hän on esiintynyt mm. Naantalin, Kuhmon, Savonlinnan, Jyväskylän, Uudenkaupungin, Nurmeksen ja Hetan musiikkijuhlilla, Tampere Biennalessa ja Musica Nova-festivaalilla Helsingissä. 

Tuoreimmasta solistitoiminnasta mainittakoon F.Guldan sellokonserton esitykset Oulussa ja Rovaniemellä sekä Suomen kanta-esitys Tchaikovskyn Rokokoo-muunnelmista soolosellolle ja puhallinkvintetille.

Angervo kuului Selin- kvartettiin, joka voitti ensimmäisen palkinnon Concertino Praga- kilpailussa 1988. Kvartetti konsertoi aktiivisesti ympäri maailmaa kymmenen vuoden ajan ja kantaesitti lukuisien säveltäjien teoksia.

Lauri Angervo on soittanut monissa orkestereissa ja yhtyeissä. Niistä mainittakoon mm. Avanti!, Radion Sinfoniaorkesteri, Suomen Kansallisoopperan orkesteri, Oriol-Ensemble (Berliini), Ensemble Modern (Frankfurt), Helsingin Festivaaliorkesteri ja Deutche Kammerphilharmonie (Bremen).

Laurin soitin on N.F.Vuillaumen rakentama sello vuodelta 1826.


Lauri Angervo started playing the cello at the age of 8 at the West Helsinki Music Academy under the direction of Kari Lindstedt. Since 1987, his teachers have been professors Arto Noras, Josef Schwaab and Alexander Baillie. In addition to the Sibelius Academy, Angervo studied at the Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin and the Hochschule für Künste in Bremen. The trendsetters of his career as a musician have been e.g. The Amadeus Quartet, Ari Angervo, Robert Cohen, Frans Helmersson, Janne Saksala, György Sebök and Mstislav Rostropovits.

Lauri Angervo has been the solo cellist of the Lapland Chamber Orchestra since 2004. In 2011, he was invited to work in Berlin as the cellist of the Konzerthaus Orchestra. Angervo has given concerts in numerous European countries, Japan and China both as a chamber musician and as an orchestra soloist. In Finland, he has performed e.g. at the Naantali, Kuhmo, Savonlinna, Jyväskylä, Uudenkaupunki, Nurmeks and Heta music festivals, Tampere Biennale and the Musica Nova festival in Helsinki.

The most recent solo activities include the performances of F. Gulda's cello concerto in Oulu and Rovaniemi, as well as Finland's premiere of Tchaikovsky's Rococo Variations for solo cello and wind quintet.

Angervo was a member of the Selin Quartet, which won the first prize at the Concertino Praga competition in 1988. The quartet actively gave concerts around the world for ten years and premiered the works of numerous composers.

Lauri Angervo has played in many orchestras and bands, among them Avanti!, Radio Symphony Orchestra, Finnish National Opera Orchestra, Oriol Ensemble (Berlin), Ensemble Modern (Frankfurt), Helsinki Festival Orchestra and Deutsche Kammerphilharmonie (Bremen).

Lauri's instrument is a cello built by N.F.Vuillaume from 1826.

LAURI ANGERVO
bottom of page